Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
คำสั่งในวิทยุในเกมส์ State of Decay - RADIO SUPPORT
#1
คำสั่งในวิทยุ อันนี้ก็เรื่องยาวครับ เดี่ยวมาเขียนเพิ่ม เช่น การเรียกเพื่อนมาเก็บ ของที่เราเจอแล้ว ไม่สามารถเก็บใส่เป้ไปได้ การย้ายฐาน การสร้างฐาน (Out post) ซึ่งสามรถสร้างได้แค่ 4 ที่ และเมื่อย้ายฐานใหม่ อาจะได้เพิ่มมากขึ้นดูที่ใหม่ดีๆ เท่านั้น การใช้วิทยุเรียกหรือทำภารกิจนี้ต้องมี Influence สะสมให้พอด้วย (โปรดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า)

Call for Scavengers (10 Influence, Cooltime 3 min)
เรียกเพื่อนมาแบกของที่เราเจอ กลับฐานโดยที่เราไม่ต้องแบกกลับเองซึ่งรอจนกว่าเขาจะเก็บเรียบร้อยเพื่อป้องกัน ซอมบี้ ด้วยหรือ จะไปทำอย่างอื่นเลยก็ได้ไม่ต้องรอเพราะคนที่มาเก็บเขาก็สามารถกลับฐานเองได้ แต่... บางครั้งมีเงิบ เช่น หายตัวไปหรือไม่กลับถึงฐานก็ป่วยนอนพะงาบๆเกือบไม่รอดก็มี แต่ส่วนใหญ่จะรอด

Establish Outpots (50 Influence, Cooltime 10 min)
สร้างเป็นฐานการผลิต เมื่อ หลอดสีเขียวเต็มเมื่อไหร่ ก็ไปที่นั่น แล้วเรียกเพื่อนมาแบกกลับฐานหรือจะเก็บกลับไปเองก็ได้ ซึ่งใช้เวลาพอสมควรกว่าหลอดจะเต็มควรไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะ หรือเรียกว่า ลืมมันไปซะเถอะ นึกได้แล้วค่อยมาเก็บ

Relocate Home Base (100 Influence, Cooltime 60 min)
ย้ายฐานใหม่ เมื่อ ที่เก่ามันคับแคบ ปลูกพืชผักใบไม้อะไรก็ไม่ได้ เพราะที่มันน้อยเกินไป สิ่งที่จำเป็นก่อนย้ายไปที่ใหม่ ก็คือ การสะสมเพื่อนให้ครบตามจำนวนที่จะย้ายไป ไม้ควรจะเผื่อไว้เยอะๆเพราะที่ใหม่อาจจะต้องใช้สร้างสิ่งที่จำเป็น เช่นป้อมปืน หรือ ห้องยา ที่จำเป็นก่อนจะย้ายไป

Call for Backup (30 Influence, Cooltime 60 min)
เรียกทหารมาช่วยได้เมื่อฉุกเฉิน ยังไม่เคยลองทำ ว่าจะหลาบครั้งแล้วว่าจะลอง แต่ บู้ล้างผลาญด้วยตัวเอง ทันใจกว่า คำสั่งนี้น่าจะเอาไว้สู่กับพี่ตุ้ยนุ้ยร่างยักษ์ หรือ ขณะที่เรากำลังแย่

Shorpshooting (75 Influence, Cooltime 10 min)
ขอให้ Mickey Wilkerson ทำการยิงไรเฟิลสนับสนุน (น่าจะประมาณ 10 นัดครับ)

Vehicle Delivery (100 Influence, Cooltime 60 min)
ขอให้ Ray Santos ส่งรถมาให้ 1 คัน (รถเป็นแบบสุ่ม)

Death from Above (125 Influence, Cooltime 20 min)

Construction Advice (200 Influence, Cooltime 90 min)
อัพเกรดบ้านทันที (ไม่เคยใช้) อัพเดต บ้านแบบทันใจ

Medical Advice (10 Influence, Cooltime 60 min)
ลบอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูพลังชีวิตจนเต็ม

Word of Encouragement (20 Influence, Cooltime 60 min)
ฟื้นฟูอาการเหนื่อยจนเต็ม (Max Stamina)

Word of Inspiration (20 Influence, Cooltime 60 min)
ฟื้นฟูอาการเหนื่อยจนเต็ม (Max Stamina)


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)